Planning hebdomadaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
10h à 11h30   YOGA QI-GONG
3 Soleils
YOGA  
12h30 à 13h30       QI-GONG
5 Animaux
 
18h à 19h30 TAI-CHI CHUAN YOGA
TAI-CHI CHUAN KENDO
enfants/ados
BÂTON CHINOIS
19h30 à 22h00 CAPOEIRA IAIDO & JODO
Suio-Ryu Hekian
KENDO
Seigakukan
IAIDO & JODO
Suio-Ryu Hekian
IAIDO & JODO
Suio-Ryu Hekian